+36 70 312 6246

Feltételek és kikötések

Ezek a feltételek a következőkre vonatkoznak

 • a Weboldal használata, és,
 • bármely más kapcsolódó megállapodás vagy jogviszony a Tulajdonossal

jogilag kötelező érvényű módon. A nagybetűs szavak meghatározása a jelen dokumentum vonatkozó, külön erre a célra szolgáló részében található.

 

A Felhasználónak gondosan el kell olvasnia ezt a dokumentumot.

Ezt a weboldalt a következők biztosítják:

Hulyák Rèka Nikoletta

Törökugrató utca 20

1118 Budapest

Tulajdonos kapcsolattartó e-mail címe: info@clinita.hu

Amit a felhasználónak tudnia kell egy pillantással

 • A Szolgáltatás/ez a Weboldal kizárólag olyan Felhasználóknak szól, akik nem minősülnek Fogyasztónak, például üzleti felhasználóknak.
 • Az elállási jog csak az európai fogyasztókra vonatkozik. Az elállási jogra, amelyet az Egyesült Királyságban általában elállási jognak is neveznek, ebben a dokumentumban következetesen “elállási jogként” hivatkozunk.

HASZNÁLATI FELTÉTELEK

Eltérő rendelkezés hiányában az ebben a szakaszban részletezett felhasználási feltételek általánosan érvényesek a Weboldal használatakor.

Egyes esetekben egyedi vagy további használati vagy hozzáférési feltételek alkalmazhatók, és ilyen esetekben a jelen dokumentumban további feltételek szerepelnek.

A Weboldal használatával a Felhasználók megerősítik, hogy megfelelnek az alábbi követelményeknek:

 • A felhasználók nem minősülhetnek Fogyasztónak;

Számla regisztráció

A Szolgáltatás használatához a Felhasználók regisztrálhatnak vagy létrehozhatnak egy Felhasználói fiókot, megadva minden szükséges adatot vagy információt teljes körűen és a valóságnak megfelelően.

A felhasználók regisztráció vagy felhasználói fiók létrehozása nélkül is használhatják a Szolgáltatást, ez azonban bizonyos funkciók korlátozott elérhetőségét eredményezheti.

A felhasználók felelősek bejelentkezési adataik bizalmas és biztonságos megőrzéséért. Ezért a Felhasználóknak olyan jelszavakat kell választaniuk, amelyek megfelelnek a Webhely által megengedett legmagasabb szintű erősségű szabványoknak.

A regisztrációval a Felhasználó beleegyezik, hogy teljes felelősséget vállal minden olyan tevékenységért, amely a felhasználónév és jelszó alatt történik.

A felhasználóknak haladéktalanul és egyértelműen értesíteniük kell a Tulajdonost a jelen dokumentumban megadott elérhetőségeken keresztül, ha úgy gondolják, hogy személyes adataikat – beleértve, de nem kizárólagosan a felhasználói fiókokat, hozzáférési adatokat vagy személyes adatokat – megsértették, jogosulatlanul nyilvánosságra hozták vagy ellopták.

A számla regisztrációjának feltételei

A Felhasználói fiókok regisztrációja a Weboldalon az alábbiakban ismertetett feltételekhez kötött. A regisztrációval a Felhasználók elfogadják, hogy megfelelnek ezeknek a feltételeknek.

 • A botok vagy más automatizált módszerek által regisztrált számlák nem engedélyezettek.
 • Eltérő rendelkezés hiányában minden Felhasználó csak egy fiókot regisztrálhat.
 • A Felhasználói fiókot nem lehet megosztani más személyekkel, kivéve, ha ez kifejezetten engedélyezett.

Számla megszüntetése

A felhasználók bármikor megszüntethetik fiókjukat és leállíthatják a Szolgáltatás használatát a következőkkel:

 • Közvetlenül a Tulajdonossal való közvetlen kapcsolatfelvétellel a jelen dokumentumban megadott elérhetőségeken.

Fiók felfüggesztése és törlése

A Tulajdonos fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint bármikor és értesítés nélkül felfüggessze vagy törölje azokat a felhasználói fiókokat, amelyeket helytelennek, sértőnek vagy a jelen Feltételek megsértésének tart.

A felhasználói fiókok felfüggesztése vagy törlése nem jogosítja fel a felhasználókat semmilyen kártérítési, kártalanítási vagy visszatérítési igényre.

A fiókok felfüggesztése vagy törlése a Felhasználónak felróható okok miatt nem mentesíti a Felhasználót a vonatkozó díjak vagy árak megfizetése alól.

A weboldal tartalma

Hacsak másképp nincs meghatározva vagy egyértelműen felismerhető, a jelen Weboldalon elérhető összes tartalom a Tulajdonos vagy annak licencadói tulajdonát képezi, illetve a Tulajdonos vagy licencadói által biztosított.

A Tulajdonos minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a Weboldalon található tartalom ne sértse az alkalmazandó jogszabályi rendelkezéseket vagy harmadik felek jogait. Ennek elérése azonban nem mindig lehetséges.

Ilyen esetekben, a Felhasználók jogaik érvényesítésére vonatkozó jogi előjogainak sérelme nélkül, a Felhasználókat arra kérjük, hogy az ezzel kapcsolatos panaszokat lehetőleg a jelen dokumentumban megadott elérhetőségeken jelentsék be.

A weboldal tartalmával kapcsolatos jogok – Minden jog fenntartva

A Tulajdonos rendelkezik és fenntartja az ilyen tartalmakhoz fűződő valamennyi szellemi tulajdonjogot.

A felhasználók ezért nem használhatják fel az ilyen tartalmakat olyan módon, amely nem szükséges vagy nem feltételezhető a Szolgáltatás megfelelő használatához.

A Felhasználó különösen, de nem kizárólagosan, nem másolhatja, nem töltheti le, nem oszthatja meg (az alább meghatározott korlátokon túl), nem módosíthatja, nem fordíthatja, nem alakíthatja át, nem változtathatja át, nem teheti közzé, nem adhatja tovább, nem adhatja el, nem adhat allicencet, nem szerkesztheti, nem adhatja át/átruházhatja harmadik félnek, és nem hozhat létre származékos műveket a jelen Weboldalon elérhető tartalomból, és nem engedheti meg harmadik félnek, hogy a Felhasználó vagy eszköze révén, még a Felhasználó tudta nélkül is, ezt tegye.

Ahol a Weboldalon kifejezetten szerepel, a Felhasználó letölthet, másolhat és/vagy megoszthat bizonyos, a Weboldalon elérhető tartalmakat kizárólag személyes és nem kereskedelmi célú felhasználás céljából, feltéve, hogy a szerzői jogokat és a Tulajdonos által kért minden egyéb jelzést helyesen feltüntetik.

A szerzői jogra vonatkozó bármely alkalmazandó törvényi korlátozás vagy kivétel érintetlenül marad.

Külső erőforrásokhoz való hozzáférés

Ezen a weboldalon keresztül a felhasználók hozzáférhetnek harmadik felek által biztosított külső forrásokhoz. A felhasználók tudomásul veszik és elfogadják, hogy a Tulajdonos nem rendelkezik az ilyen források felett, és ezért nem felelős azok tartalmáért és elérhetőségéért.

A harmadik felek által biztosított forrásokra vonatkozó feltételek, beleértve a tartalomra vonatkozó jogok esetleges megadására vonatkozó feltételeket is, az ilyen harmadik felek általános szerződési feltételeiből, illetve ezek hiányában az alkalmazandó törvényi szabályozásból következnek.

Elfogadható használat

A Weboldal és a Szolgáltatás kizárólag a jelen Feltételek és az alkalmazandó jogszabályok értelmében a jelen Feltételek által biztosított kereteken belül használható.

A Felhasználók kizárólagosan felelősek azért, hogy a Weboldal és/vagy a Szolgáltatás használata nem sérti az alkalmazandó törvényeket, rendeleteket vagy harmadik felek jogait.

Ezért a Tulajdonos fenntartja a jogot, hogy jogos érdekeinek védelme érdekében bármilyen megfelelő intézkedést megtegyen, beleértve a Felhasználóknak a jelen Weboldalhoz vagy a Szolgáltatáshoz való hozzáférésének megtagadását, a szerződések felmondását, valamint a jelen Weboldalon vagy a Szolgáltatáson keresztül elkövetett bármilyen visszaélés bejelentését az illetékes hatóságoknál – például igazságügyi vagy közigazgatási hatóságoknál -, amennyiben a Felhasználók az alábbi tevékenységek bármelyikében részt vesznek vagy gyaníthatóan részt vesznek:

 • törvényeket, rendeleteket és/vagy a jelen Feltételeket sérti;
 • harmadik fél jogait sérti;
 • jelentősen sérti a Tulajdonos jogos érdekeit;
 • nem sérti a Tulajdonost vagy bármely harmadik felet.

ÉRTÉKESÍTÉSI FELTÉTELEK ÉS KIKÖTÉSEK

Fizetett termékek

A Weboldalon a Szolgáltatás részeként kínált Termékek egy részét fizetés ellenében nyújtjuk.

Az ilyen termékek megvásárlására vonatkozó díjakat, időtartamot és feltételeket az alábbiakban és a Weboldal erre a célra fenntartott részeiben ismertetjük.

Termékleírás

A Termékek árai, leírásai és elérhetőségei a Weboldal megfelelő részeiben találhatók, és előzetes értesítés nélkül változhatnak.

Bár a Weboldalon található Termékek a technikailag lehetséges legnagyobb pontossággal kerülnek bemutatásra, a Weboldalon bármilyen módon történő bemutatás (beleértve adott esetben a grafikai anyagokat, képeket, színeket, hangokat) csak referenciaként szolgál, és nem jelent garanciát a megvásárolt Termék tulajdonságaira vonatkozóan.

A kiválasztott termék jellemzőit a vásárlási folyamat során ismertetjük.

Vásárlási folyamat

A termék kiválasztásától a megrendelés leadásáig minden lépés a vásárlási folyamat részét képezi.

A vásárlási folyamat a következő lépéseket foglalja magában:

 • A felhasználóknak ki kell választaniuk a kívánt terméket, és ellenőrizniük kell a vásárlási kiválasztást.
 • Miután a Felhasználók áttekintették a vásárlási kiválasztásban megjelenő információkat, a megrendelést elküldhetik.

Megrendelés leadása

Amikor a Felhasználó megrendelést ad le, a következők érvényesek:

 • A megrendelés leadása a szerződés megkötését jelenti, és ezért a Felhasználó számára kötelezettséget keletkeztet az ár, az adók és az esetleges további díjak és költségek megfizetésére, a megrendelés oldalán meghatározottak szerint.
 • Amennyiben a megvásárolt termék a Felhasználó aktív közreműködését igényli, például személyes információk vagy adatok, specifikációk vagy különleges kívánságok megadása, a megrendelés leadása a Felhasználó számára kötelezettséget teremt a megfelelő együttműködésre.
 • A megrendelés elküldését követően a Felhasználók egy nyugtát kapnak, amely megerősíti a megrendelés beérkezését.

A leírt vásárlási folyamathoz kapcsolódó valamennyi értesítést a Felhasználó által e célból megadott e-mail címre kell küldeni.

Árak

A felhasználókat a vásárlási folyamat során és a megrendelés elküldése előtt tájékoztatjuk az őket terhelő díjakról, adókról és költségekről (beleértve a szállítási költségeket is, ha vannak ilyenek).

Az árak ezen a weboldalon jelennek meg:

 • az alkalmazandó díjak, adók és költségek nélkül vagy azokkal együtt, attól függően, hogy a Felhasználó melyik részt böngészi.

Ajánlatok és kedvezmények

A Tulajdonos kedvezményeket vagy különleges ajánlatokat kínálhat a Termékek megvásárlásához. Bármely ilyen ajánlat vagy kedvezmény mindig a jelen Weboldal megfelelő szakaszában meghatározott jogosultsági feltételek és feltételek hatálya alá tartozik.

Az ajánlatokat és kedvezményeket mindig a Tulajdonos saját belátása szerint nyújtjuk.

Az ismétlődő vagy ismétlődő ajánlatok vagy kedvezmények nem keletkeztetnek olyan követelést/jogcímet vagy jogot, amelyet a Felhasználók a jövőben érvényesíthetnének.

A kedvezmények vagy ajánlatok az esettől függően csak korlátozott ideig vagy a készlet erejéig érvényesek. Ha egy ajánlat vagy kedvezmény időben korlátozott, az időmegjelölések a Tulajdonos időzónájára vonatkoznak, ahogyan az a Tulajdonos jelen dokumentumban szereplő helyadataiban szerepel, kivéve, ha másként van megadva.

Kuponok

Az ajánlatok vagy kedvezmények alapulhatnak Kuponokon.

A Kuponokra vonatkozó feltételek megsértése esetén a Tulajdonos jogszerűen megtagadhatja szerződéses kötelezettségeinek teljesítését, és kifejezetten fenntartja a jogot, hogy jogai és érdekei védelmében megfelelő jogi lépéseket tegyen.

Az alábbi rendelkezések ellenére a kupon felhasználására vonatkozó, a megfelelő információs oldalon vagy magán a kuponon feltüntetett további vagy eltérő szabályok mindig irányadóak.

Eltérő rendelkezés hiányában ezek a szabályok a Kuponok felhasználására vonatkoznak:

 • Minden kupon csak akkor érvényes, ha a weboldalon és/vagy a kuponon megadott módon és időkereten belül használják fel;
 • A Kupon csak a vásárlás tényleges időpontjában használható fel teljes egészében – részleges felhasználás nem megengedett;
 • Eltérő rendelkezés hiányában az egyszer használatos Kuponok vásárlásonként csak egyszer használhatók fel, ezért csak egyszer alkalmazhatók, még részletfizetéses vásárlások esetén is;
 • A kupon nem alkalmazható halmozottan;
 • A Kupont kizárólag az ajánlatban meghatározott időn belül kell beváltani. Ezen időszak után a Kupon automatikusan érvényét veszti, és a Felhasználónak nincs lehetősége a vonatkozó jogok érvényesítésére, beleértve a beváltást is;
 • A Felhasználó nem jogosult semmilyen jóváírásra/visszatérítésre/kártérítésre, ha a kupon értéke és a beváltott érték között különbség van;
 • A kupon kizárólag nem kereskedelmi célú felhasználásra szolgál. A Kupon reprodukálása, hamisítása és kereskedelmi célú forgalmazása, valamint a Kupon megvásárlásával és/vagy felhasználásával kapcsolatos bármilyen illegális tevékenység szigorúan tilos.

Fizetési módok

Az elfogadott fizetési módokkal kapcsolatos információk a vásárlási folyamat során állnak rendelkezésre.

Egyes fizetési módok csak további feltételekkel vagy díjakkal vehetők igénybe. Ilyen esetekben a vonatkozó információk a Weboldal erre a célra szolgáló részében találhatók.

Minden kifizetés független feldolgozásra kerül harmadik fél által nyújtott szolgáltatásokon keresztül. Ezért ez a weboldal nem gyűjt semmilyen fizetési információt – például hitelkártyaadatokat -, hanem csak értesítést kap, ha a fizetés sikeresen befejeződött.

Ha a rendelkezésre álló fizetési módokon történő fizetés sikertelen vagy a fizetési szolgáltató által visszautasított, a Tulajdonos nem köteles teljesíteni a megrendelést. A sikertelen vagy visszautasított fizetésből eredő esetleges költségeket vagy díjakat a Felhasználó viseli.

A termék tulajdonjogának megtartása

Amíg a teljes vételár kifizetése nem érkezik meg a Tulajdonoshoz, a megrendelt termékek nem válnak a Felhasználó tulajdonává.

Szállítás

A szállítások a Felhasználó által megadott címre és a megrendelés összefoglalójában meghatározott módon történnek.

A szállításkor a Felhasználó köteles ellenőrizni a szállítmány tartalmát, és a rendellenességeket haladéktalanul jelenteni az ebben a dokumentumban megadott elérhetőségeken vagy a szállítólevélben leírtak szerint. A felhasználók megtagadhatják a csomag átvételét, ha az láthatóan sérült.

Az árukat a következő országokba vagy területekre szállítjuk: Magyarország.

A szállítási határidőket ezen a weboldalon vagy a vásárlási folyamat során adjuk meg.

Sikertelen szállítás

A Tulajdonos nem tehető felelőssé a szállítási hibákért, amelyek a megrendelés Felhasználó általi teljesítésének pontatlanságából vagy hiányosságából adódnak, sem pedig a fuvarozónak történő átadást követő károkért vagy késedelmekért, ha a fuvarozót a Felhasználó szervezi.

Ha az árut nem a megadott időpontban vagy határidőn belül veszik át vagy veszik át, az áru visszakerül a Tulajdonoshoz, aki felveszi a kapcsolatot a Felhasználóval egy második szállítási kísérlet ütemezése, illetve a további teendők egyeztetése érdekében.

Eltérő megállapodás hiányában a másodiktól kezdődően minden szállítási kísérlet a Felhasználó költségére történik.

Felhasználói jogok

Elállási jog

Kivételtől eltekintve a Felhasználó az alább meghatározott határidőn belül (általában 14 nap) bármilyen okból és indoklás nélkül elállhat a szerződéstől. A Felhasználó az elállási feltételekről ebben a szakaszban tájékozódhat.

Kikre vonatkozik az elállási jog

Hacsak az alábbiakban nem említjük az alkalmazandó kivételt, az európai fogyasztóknak minősülő Felhasználók az uniós szabályok értelmében törvényes elállási joggal rendelkeznek, amely alapján az online kötött szerződésektől (távollevők között kötött szerződések) az esetükre vonatkozó meghatározott határidőn belül, bármilyen okból és indoklás nélkül elállhatnak.

Azok a felhasználók, akik nem felelnek meg ennek a minősítésnek, nem élvezhetik az ebben a szakaszban leírt jogokat.

Az elállási jog gyakorlása

Az elállási jog gyakorlásához a Felhasználónak egyértelmű nyilatkozatot kell küldenie a Tulajdonosnak a szerződéstől való elállási szándékáról.

E célból a Felhasználók használhatják az e dokumentum “fogalommeghatározások” részében található visszavonási formanyomtatvány mintáját. A felhasználók azonban szabadon kifejezhetik elállási szándékukat a szerződéstől való elállásra vonatkozó egyértelmű nyilatkozatuk bármely más megfelelő módon történő megtételével. Annak érdekében, hogy a Felhasználók az elállási joguk gyakorlására nyitva álló határidőt betarthassák, az elállási nyilatkozatot az elállási határidő lejárta előtt kell elküldeniük.

Mikor jár le az elállási időszak?

 • Az áruk vásárlása esetén az elállási határidő 14 nappal azt a napot követően jár le, amikor a Felhasználó vagy egy harmadik fél – a fuvarozótól eltérő, a Felhasználó által kijelölt személy – az árut fizikailag birtokba veszi.
 • Több együttesen megrendelt, de külön-külön szállított áru vásárlása esetén, vagy több tételből vagy darabból álló, külön-külön szállított áru vásárlása esetén az elállási határidő 14 nappal azt a napot követően jár le, amikor a Felhasználó vagy egy – a fuvarozótól eltérő és a Felhasználó által kijelölt – harmadik személy az utolsó árut, tételt vagy darabot fizikailag birtokba veszi.

Az elvonás hatásai

A szerződéstől helyesen elállt felhasználókat a Tulajdonos visszatéríti a Tulajdonosnak teljesített összes befizetését, beleértve a szállítási költségeket is, ha vannak ilyenek.

A Tulajdonos által kínált legolcsóbb szabványos szállítási módtól eltérő szállítási mód választása miatt felmerülő többletköltségek azonban nem téríthetők meg.

A visszatérítésnek indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb attól a naptól számított 14 napon belül meg kell történnie, amikor a Tulajdonos értesült a Felhasználónak a szerződéstől való elállásra vonatkozó döntéséről. Hacsak a felhasználóval másként nem állapodtak meg, a visszatérítéseket ugyanazzal a fizetési eszközzel kell teljesíteni, amelyet az eredeti tranzakció lebonyolításához használtak. A Felhasználónak semmiképpen nem keletkezik semmilyen költsége vagy díja a visszatérítés következtében.

…a fizikai javak vásárlására

Amennyiben a Tulajdonos nem ajánlotta fel az áru átvételét, a Felhasználó köteles az árut indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a szerződéstől való elállásra vonatkozó döntésének közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni a Tulajdonosnak vagy az általa az áru átvételére felhatalmazott személynek.

A határidő akkor teljesül, ha az árut a 14 napos visszaküldési határidő lejárta előtt átadják a fuvarozónak, vagy a fentiek szerint más módon visszaküldik. A visszatérítés visszatartható az áru átvételéig, vagy addig, amíg a Felhasználó igazolja, hogy az árut visszaküldte, attól függően, hogy melyik a korábbi időpont.

A felhasználó csak az áru értékcsökkenéséért felel, amely az áru természetének, jellemzőinek és működésének megállapításához szükséges kezelésen kívüli kezeléséből ered.

Az áru visszaküldésének költségei a Felhasználót terhelik.

Az elállási jog alóli kivételek

Az elállási jog nem vonatkozik a szerződésekre:

 • olyan lezárt áruk szállítása esetén, amelyek egészségvédelmi vagy higiéniai okokból nem alkalmasak a visszaküldésre, és amelyeket a szállítást követően felbontottak;

Felelősség és kártérítés

EU felhasználók

Kártalanítás

A Felhasználó beleegyezik, hogy a Tulajdonost és annak leányvállalatait, kapcsolt vállalkozásait, tisztségviselőit, igazgatóit, ügynökeit, társforgalmazóit, partnereit és alkalmazottait kártalanítja és mentesíti minden olyan követelés vagy igény alól – beleértve, de nem kizárólagosan az ügyvédi díjakat és költségeket -, amelyet bármely harmadik fél a Szolgáltatás vétkes használata, a jelen Feltételek megsértése, bármely harmadik fél jogainak vagy törvényi rendelkezéseinek a Felhasználó vagy annak kapcsolt vállalkozásai, tisztségviselői, igazgatói, ügynökei, társforgalmazói, partnerei és alkalmazottai általi megsértése miatt vagy azzal kapcsolatban támaszt, a vonatkozó jogszabályok által megengedett mértékben.

A felelősség korlátozása

Eltérő kifejezett rendelkezés hiányában és az alkalmazandó törvényes termékfelelősségi rendelkezések sérelme nélkül a Felhasználók nem jogosultak kártérítési igényt érvényesíteni a Tulajdonossal (vagy a nevében eljáró természetes vagy jogi személyekkel) szemben.

Ez nem vonatkozik az életben, egészségben vagy testi épségben okozott károkra, a lényeges szerződéses kötelezettség megszegéséből eredő károkra, mint például a szerződés céljának eléréséhez feltétlenül szükséges kötelezettségek, és/vagy a szándékosságból vagy súlyos gondatlanságból eredő károkra, amennyiben a Felhasználó megfelelően és helyesen használta a Weboldalt.

A Tulajdonos csak a szerződés megkötésének időpontjában jellemző és előrelátható károk mértékéig felel, kivéve, ha a kárt szándékosan vagy súlyos gondatlansággal okozták, vagy az életet, az egészséget vagy a testi épséget érinti.

Felelősség esetén a kártérítés nem haladhatja meg az összes kifizetést, amelyet a Tulajdonos a szerződés alapján a Felhasználótól a 12 hónapos időszak alatt, vagy a szerződés időtartama alatt, ha az rövidebb, a szerződés időtartama alatt kapott, kap vagy kapna.

Közös rendelkezések

Nincs lemondás

Ha a Tulajdonos nem érvényesíti a jelen Feltételek szerinti bármely jogát vagy rendelkezését, az nem jelenti az ilyen jogról vagy rendelkezésről való lemondást. A lemondás nem tekinthető az ilyen vagy bármely más feltételről való további vagy folyamatos lemondásnak.

Szolgáltatás szünetelése

A lehető legjobb szolgáltatási szint biztosítása érdekében a Tulajdonos fenntartja a jogot, hogy a Szolgáltatást karbantartás, rendszerfrissítés vagy bármilyen más változtatás miatt megszakítsa, és erről a Felhasználókat megfelelően tájékoztassa.

A törvényes keretek között a Tulajdonos dönthet úgy is, hogy felfüggeszti vagy teljesen megszünteti a Szolgáltatást. A Szolgáltatás megszüntetése esetén a Tulajdonos együttműködik a Felhasználókkal annak érdekében, hogy lehetővé tegye számukra a Személyes adatok vagy információk visszavonását az alkalmazandó joggal összhangban.

Továbbá előfordulhat, hogy a Szolgáltatás nem áll rendelkezésre a Tulajdonos ésszerű befolyásán kívül eső okok miatt, mint például “vis maior” (pl. munkaügyi akciók, infrastrukturális meghibásodások, áramkimaradások stb.).

Szolgáltatás viszonteladás

A felhasználók nem reprodukálhatják, másolhatják, másolhatják, eladhatják, továbbértékesíthetik vagy hasznosíthatják a Weboldal és a Szolgáltatás bármely részét a Tulajdonos előzetes írásbeli engedélye nélkül, amelyet a Tulajdonos közvetlenül vagy egy törvényes viszonteladói programon keresztül adhat meg.

Adatvédelmi szabályzat

Személyes adataik felhasználásával kapcsolatos információkért a Felhasználóknak a Weboldal adatvédelmi szabályzatát kell tanulmányozniuk, amely ezennel a jelen Feltételek részévé válik.

Szellemi tulajdonjogok

A jelen Feltételek bármely konkrétabb rendelkezésének sérelme nélkül, a jelen Weboldallal kapcsolatos szellemi tulajdonjogok, mint például a szerzői jogok, védjegyjogok, szabadalmi jogok és formatervezési jogok a Tulajdonos vagy licencadóinak kizárólagos tulajdonát képezik, és a szellemi tulajdonra vonatkozó hatályos jogszabályok vagy nemzetközi szerződések által biztosított védelem alá tartoznak.

A jelen Weboldallal kapcsolatban megjelenő valamennyi – névleges vagy átvitt értelemben vett – védjegy, valamint minden egyéb védjegy, kereskedelmi név, szolgáltatási védjegy, szóvédjegy, illusztráció, kép vagy logó a Tulajdonos vagy licencadóinak kizárólagos tulajdonát képezi és képezi, és a szellemi tulajdonra vonatkozó hatályos jogszabályok vagy nemzetközi szerződések által biztosított védelem tárgyát képezi.

A jelen Feltételek módosítása

A Tulajdonos fenntartja a jogot, hogy bármikor módosítsa vagy más módon módosítsa a jelen Feltételeket. Ilyen esetekben a Tulajdonos megfelelően tájékoztatja a Felhasználót a változásokról.

Az ilyen változások csak a Felhasználóval való jövőbeli kapcsolatot érintik.

A Szolgáltatás további használata azt jelenti, hogy a Felhasználó elfogadja a módosított Feltételeket. Ha a Felhasználók nem kívánják magukat a változásokhoz kötni, akkor fel kell hagyniuk a Szolgáltatás használatával. A módosított Feltételek elfogadásának elmulasztása feljogosíthatja bármelyik felet a Szerződés felmondására.

A Felhasználó általi elfogadást megelőzően a vonatkozó korábbi verzió lesz irányadó a kapcsolatra. A Felhasználó a Tulajdonostól bármely korábbi verziót beszerezheti.

Ha a vonatkozó jogszabályok előírják, a Tulajdonos megadja azt az időpontot, amikor a módosított Feltételek hatályba lépnek.

A szerződés átruházása

A Tulajdonos fenntartja a jogot, hogy a Felhasználó jogos érdekeinek figyelembevételével a jelen Feltételek szerinti bármely vagy valamennyi jogot vagy kötelezettséget átruházza, átruházza, átruházás útján elidegenítse, vagy alvállalkozói szerződéssel rendelkezzen. A jelen Feltételek módosítására vonatkozó rendelkezések ennek megfelelően alkalmazandók.

A Felhasználók a jelen Feltételek szerinti jogaikat vagy kötelezettségeiket a Tulajdonos írásos engedélye nélkül semmilyen módon nem ruházhatják át vagy ruházhatják át.

Kapcsolat

A Weboldal használatával kapcsolatos minden kommunikációt a jelen dokumentumban megadott elérhetőségeken kell elküldeni.

Elválaszthatóság

Amennyiben a jelen Feltételek bármely rendelkezése az alkalmazandó jog szerint érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak minősül vagy válik, az ilyen rendelkezés érvénytelensége vagy végrehajthatatlansága nem érinti a többi rendelkezés érvényességét, amelyek teljes mértékben hatályban maradnak.

EU felhasználók

Amennyiben a jelen Feltételek bármely rendelkezése semmis, érvénytelen vagy végrehajthatatlan, a felek mindent megtesznek annak érdekében, hogy békés úton megállapodjanak az érvényes és végrehajtható rendelkezésekről, és ezáltal a semmis, érvénytelen vagy végrehajthatatlan részek helyébe lépjenek.

Ennek elmulasztása esetén a semmis, érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezések helyébe a vonatkozó törvényi rendelkezések lépnek, amennyiben az alkalmazandó jog ezt lehetővé teszi vagy kimondja.

A fentiek sérelme nélkül, a jelen Feltételek valamely rendelkezésének semmissége, érvénytelensége vagy érvényesítésének lehetetlensége nem semmisíti meg az egész Megállapodást, kivéve, ha a leválasztott rendelkezések a Megállapodás szempontjából lényeges vagy olyan fontosak, hogy a felek nem kötöttek volna szerződést, ha tudták volna, hogy a rendelkezés nem érvényes, vagy ha a fennmaradó rendelkezések bármelyik fél számára elfogadhatatlan nehézséget jelentenének.

Irányadó jog

A jelen Feltételekre a Tulajdonos székhelye szerinti jog az irányadó, amint az a jelen dokumentum vonatkozó részében szerepel, a kollíziós jog elveinek figyelembevétele nélkül.

Kivétel az európai fogyasztók számára

A fentiektől függetlenül azonban, ha a Felhasználó európai fogyasztónak minősül, és szokásos tartózkodási helye olyan országban van, ahol a jogszabályok magasabb fogyasztóvédelmi normákat írnak elő, akkor ezek a magasabb normák az irányadóak.

A joghatóság helye

A jelen Feltételekből eredő vagy azokkal kapcsolatos vitás kérdések eldöntésére kizárólag a Tulajdonos székhelye szerinti bíróságok illetékesek, ahogyan az a jelen dokumentum vonatkozó részében szerepel.

Kivétel az európai fogyasztók számára

A fentiek nem vonatkoznak az európai Fogyasztóknak minősülő Felhasználókra, valamint a Svájcban, Norvégiában vagy Izlandon élő Fogyasztókra.

Vitarendezés

Barátságos vitarendezés

A felhasználók bármilyen vitás kérdést a Tulajdonos elé terjeszthetnek, aki megpróbálja békés úton megoldani azt.

Bár a Felhasználók jogorvoslati jogát ez nem érinti, a Weboldal vagy a Szolgáltatás használatával kapcsolatos bármilyen vita esetén a Felhasználókat arra kérjük, hogy a jelen dokumentumban megadott elérhetőségeken lépjenek kapcsolatba a Tulajdonossal.

A Felhasználó a panaszt rövid leírással és adott esetben a kapcsolódó megrendelés, vásárlás vagy számla részleteivel együtt a Tulajdonosnak a jelen dokumentumban megadott e-mail címére küldheti el.

A Tulajdonos a panaszt indokolatlan késedelem nélkül, a beérkezéstől számított 21 napon belül feldolgozza.

Fogalommeghatározások és jogi hivatkozások

Ez a weboldal (vagy ez az alkalmazás)

A szolgáltatás nyújtását lehetővé tevő ingatlan.

Megállapodás

A Tulajdonos és a Felhasználó közötti bármilyen jogilag kötelező vagy szerződéses kapcsolat, amelyet a jelen Feltételek szabályoznak.

Üzleti felhasználó

Minden olyan Felhasználó, aki nem minősül Fogyasztónak.

Kupon

Bármilyen kód vagy utalvány, nyomtatott vagy elektronikus formában, amely lehetővé teszi a Felhasználó számára, hogy a terméket kedvezményes áron vásárolja meg.

Európai (vagy Európa)

Akkor alkalmazandó, ha a Felhasználó fizikailag az EU területén tartózkodik, vagy székhelye az EU területén van, állampolgárságtól függetlenül.

Példa visszavonási űrlap

Címzett:

Hulyák Rèka Nikoletta Törökugrató utca 20 1118 Budapest

info@clinita.hu

Ezúton értesítem/jelentjük, hogy elállok/elállunk az alábbi árukra/az alábbi szolgáltatás nyújtására vonatkozó adásvételi szerződéstől:

_____________________________________________ (írja be az adott visszavonás tárgyát képező áruk/szolgáltatások leírását)

 • Megrendelve: _____________________________________________ (dátum beillesztése)
 • Beérkezett: _____________________________________________ (dátum beillesztése)
 • Name of consumer(s):_____________________________________________
 • Address of consumer(s):_____________________________________________
 • Dátum: _____________________________________________

(írja alá, ha ezt a nyomtatványt papíron küldték el)

Tulajdonos (vagy mi)

Azt a természetes vagy jogi személy(eke)t jelöli, aki(k) ezt a Weboldalt és/vagy a Szolgáltatást a Felhasználóknak nyújtja(k).

Termék

A Weboldalon keresztül megvásárolható áru vagy szolgáltatás, mint például fizikai áruk, digitális fájlok, szoftverek, foglalási szolgáltatások stb.

A Szolgáltatás részét képezheti a Termékek értékesítése.

Szolgáltatás

A jelen Feltételekben és a Weboldalon leírtak szerint a jelen Weboldal által nyújtott szolgáltatás.

Feltételek

A jelen dokumentumban leírtak szerint a Weboldal és/vagy a Szolgáltatás használatára vonatkozó valamennyi rendelkezés, beleértve bármely más kapcsolódó dokumentumot vagy megállapodást, valamint az időről időre frissített változásokat.

Felhasználó (vagy Ön)

A Weboldalt használó természetes vagy jogi személyt jelöli.

MAGYARORSZÁGI FORGALMAZÓ

Fizetési információk

Banki átutalás

Banki átutalással is fizethetsz. A megrendelést a fizetés beérkezése után kezeljük.

Hitelkártya

A fizetés történhet hitelkártyával, Apple Pay vagy Google Pay fizetőeszközzel. Megrendelésedet szinte azonnal feldolgozzuk.

Szállítási információk

Hogyan működik a szállítás.

A megrendelést a fizetés után elküldjük a Clinita Italiának, amely közvetlenül az ajtódhoz szállitja.