+36 70 312 6246

Adatvédelmi irányelvek

Ez a Weboldal személyes adatokat gyűjt a Felhasználóktól.

 

A felhasználókra eltérő védelmi előírások vonatkozhatnak, ezért egyesekre szélesebb körű előírások vonatkozhatnak. A védelmi kritériumok megismerése érdekében a felhasználók az alkalmazhatóságról szóló részben tájékozódhatnak.

Ez a dokumentum kinyomtatható referenciaként bármely böngésző beállításaiban található nyomtatási parancs segítségével.

Tulajdonos és adatkezelő

Hulyák Rèka Nikoletta

Törökugrató utca 20

1118 Budapest

Tulajdonos kapcsolattartó e-mail címe: info@clinita.hu

Az összegyűjtött adatok típusai

A Weboldal által saját maga vagy harmadik fél által gyűjtött Személyes adatok típusai közé tartoznak a következők: Felhasználási adatok; nyomkövető; e-mail cím; keresztnév; vezetéknév; telefonszám; fizikai cím; cégnév; ország; különböző típusú adatok.

Az összegyűjtött személyes adatok minden egyes típusára vonatkozó teljes körű részleteket a jelen adatvédelmi szabályzat erre a célra szolgáló szakaszai vagy az adatgyűjtés előtt megjelenő külön magyarázó szövegek tartalmazzák.

A személyes adatokat a Felhasználó szabadon megadhatja, vagy a Felhasználási adatok esetében a Weboldal használata során automatikusan gyűjtött személyes adatokat.

Eltérő rendelkezés hiányában a Weboldal által kért valamennyi adat megadása kötelező, és az adatok megadásának elmulasztása lehetetlenné teheti a Weboldal számára a szolgáltatások nyújtását. Azokban az esetekben, amikor a Weboldal kifejezetten kijelenti, hogy bizonyos adatok nem kötelezőek, a Felhasználó szabadon megteheti, hogy nem közli ezeket az adatokat, anélkül, hogy ez a szolgáltatás elérhetőségére vagy működésére nézve következményekkel járna.

Azok a felhasználók, akik bizonytalanok abban, hogy mely személyes adatok kötelezőek, szívesen látjuk, ha kapcsolatba lépnek a Tulajdonossal.

A Cookie-k – vagy más nyomkövető eszközök – használata a jelen Weboldal vagy a jelen Weboldal által használt harmadik fél szolgáltatások tulajdonosai által a Felhasználó által igényelt szolgáltatás nyújtásának célját szolgálja, a jelen dokumentumban és a Cookie szabályzatban (ha van ilyen) leírt egyéb célokon túlmenően.

A Felhasználók felelősek minden harmadik féltől származó, a Weboldalon keresztül megszerzett, közzétett vagy megosztott személyes adatért, és megerősítik, hogy rendelkeznek a harmadik fél hozzájárulásával az adatoknak a Tulajdonos részére történő átadásához.

Az adatkezelés módja és helye

A feldolgozás módszerei

A Tulajdonos megfelelő biztonsági intézkedéseket tesz az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés, nyilvánosságra hozatal, módosítás vagy jogosulatlan megsemmisítés megakadályozása érdekében.

Az adatfeldolgozás számítógépek és/vagy informatikai eszközök használatával történik, szigorúan a megadott célokhoz kapcsolódó szervezési eljárások és módok szerint. A Tulajdonoson kívül bizonyos esetekben az adatokhoz hozzáférhetnek bizonyos típusú felelős személyek, akik részt vesznek a Weboldal működtetésében (adminisztráció, értékesítés, marketing, jogi, rendszeradminisztráció) vagy külső felek (például harmadik fél technikai szolgáltatók, postai szolgáltatók, tárhelyszolgáltatók, informatikai cégek, kommunikációs ügynökségek), akiket a Tulajdonos szükség esetén adatfeldolgozóként jelöl ki. E felek naprakész listája bármikor kérhető a Tulajdonostól.

A feldolgozás jogalapja

A Tulajdonos akkor kezelheti a Felhasználókra vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbiak valamelyike fennáll:

 • A felhasználók egy vagy több konkrét célra adták hozzájárulásukat. Megjegyzés: Egyes jogszabályok értelmében a Tulajdonos jogosult lehet a személyes adatok feldolgozására mindaddig, amíg a Felhasználó nem tiltakozik a feldolgozás ellen (“opt-out”), anélkül, hogy a hozzájárulásra vagy az alábbi jogalapok bármelyikére kellene támaszkodnia. Ez azonban nem vonatkozik arra az esetre, ha a személyes adatok feldolgozása az európai adatvédelmi jogszabályok hatálya alá tartozik;
 • az adatszolgáltatás a Felhasználóval kötött megállapodás teljesítéséhez és/vagy a szerződéskötést megelőző kötelezettségek teljesítéséhez szükséges;
 • az adatkezelés a Tulajdonosra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;
 • az adatkezelés olyan feladathoz kapcsolódik, amelyet közérdekből vagy a Tulajdonosra ruházott közhatalmi jogosítványok gyakorlása során végeznek;
 • a feldolgozás a Tulajdonos vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.

A Tulajdonos minden esetben szívesen segít tisztázni a feldolgozásra vonatkozó konkrét jogalapot, és különösen azt, hogy a személyes adatok megadása törvényi vagy szerződéses követelmény, vagy szerződéskötéshez szükséges követelmény.

Helyszín

Az adatok feldolgozása a Tulajdonos működési irodáiban és bármely más olyan helyen történik, ahol a feldolgozásban részt vevő felek tartózkodnak.

 

A Felhasználó tartózkodási helyétől függően az adattovábbítás magában foglalhatja a Felhasználó adatainak a saját országától eltérő országba történő továbbítását. Az ilyen továbbított adatok feldolgozásának helyéről a Felhasználók a Személyes adatok feldolgozására vonatkozó részleteket tartalmazó szakaszban tájékozódhatnak.

Ha szélesebb körű védelmi normák alkalmazandók, a Felhasználóknak joguk van arra is, hogy megismerjék az Európai Unión kívüli országba vagy bármely nemzetközi közjogi vagy két vagy több ország által létrehozott nemzetközi szervezetbe, például az ENSZ-be történő adattovábbítás jogalapját, valamint a Tulajdonos által az Adataik védelme érdekében hozott biztonsági intézkedéseket.

 

Ha ilyen átruházásra kerül sor, a Felhasználók a jelen dokumentum vonatkozó szakaszaiban tájékozódhatnak, vagy a Tulajdonosnál érdeklődhetnek a kapcsolatfelvételi szakaszban megadott információk segítségével.

Tartózkodási idő

A személyes adatokat addig kell feldolgozni és tárolni, ameddig az összegyűjtött cél megköveteli.

Ezért:

 • A Tulajdonos és a Felhasználó közötti szerződés teljesítéséhez kapcsolódó célból gyűjtött személyes adatokat a szerződés teljes körű teljesítéséig meg kell őrizni.
 • A Tulajdonos jogos érdekeinek érvényesítéséhez gyűjtött személyes adatokat addig kell megőrizni, amíg az ilyen célok teljesítéséhez szükséges. A felhasználók a Tulajdonos által követett jogos érdekekre vonatkozó konkrét információkat a jelen dokumentum vonatkozó szakaszaiban vagy a Tulajdonossal való kapcsolatfelvétel útján találhatnak.

A Tulajdonos jogosult lehet a személyes adatok hosszabb ideig történő megőrzésére, amennyiben a Felhasználó beleegyezését adta az ilyen feldolgozáshoz, mindaddig, amíg a beleegyezést vissza nem vonja. A Tulajdonos továbbá kötelezhető arra, hogy a személyes adatokat hosszabb ideig megőrizze, ha ez jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy hatósági utasításra szükséges.

 

A megőrzési időszak lejárta után a személyes adatokat törölni kell. Ezért a hozzáférési jog, a törléshez való jog, a helyesbítéshez való jog és az adathordozhatósághoz való jog a megőrzési időszak lejárta után nem érvényesíthető.

Az adatkezelés céljai

A Felhasználóra vonatkozó adatokat azért gyűjtjük, hogy a Tulajdonos biztosítani tudja a Szolgáltatását, eleget tegyen jogi kötelezettségeinek, válaszoljon a végrehajtási megkeresésekre, megvédje jogait és érdekeit (vagy a Felhasználók vagy harmadik felek érdekeit), felderítse a rosszindulatú vagy csalárd tevékenységeket, valamint a következőket: Külső platformokról származó tartalmak megjelenítése, analitika, remarketing és viselkedési célzás, reklámozás, valamint a kapcsolatok kezelése és üzenetek küldése.

Az egyes célokra felhasznált Személyes adatokra vonatkozó konkrét információkért a Felhasználó a “Részletes információk a Személyes adatok feldolgozásáról” című részben olvashat.

Részletes információk a személyes adatok feldolgozásáról

A személyes adatok gyűjtése a következő célokból és a következő szolgáltatások igénybevételével történik:

 • ReklámEz a
  fajta szolgáltatás lehetővé teszi a Felhasználói adatok felhasználását reklámkommunikációs célokra. Ezek a közlések bannerek és egyéb hirdetések formájában jelennek meg a Weboldalon, esetleg a Felhasználó érdeklődési körén alapulva.
  Ez nem jelenti azt, hogy minden Személyes adatot erre a célra használnak fel. A felhasználásra vonatkozó információk és feltételek az alábbiakban találhatók.
  Az alább felsorolt szolgáltatások némelyike a Felhasználók azonosítására nyomkövetőket használhat, vagy a viselkedésalapú újracélzási technikát alkalmazhatja, azaz a Felhasználó érdeklődési köréhez és viselkedéséhez igazított hirdetések megjelenítését, beleértve a jelen Webhelyen kívül észlelt hirdetéseket is. További információkért kérjük, tekintse meg az érintett szolgáltatások adatvédelmi szabályzatát.
  Az ilyen jellegű szolgáltatások általában lehetőséget biztosítanak arra, hogy az ilyen nyomon követésről lemondjon. Az alábbi szolgáltatások által kínált bármelyik opt-out funkció mellett a Felhasználók a jelen dokumentum “Hogyan lehet lemondani az érdeklődésalapú hirdetésekről” című, külön erre a célra fenntartott szakaszában többet megtudhatnak arról, hogyan lehet általában lemondani az érdeklődésalapú hirdetésekről.
  A

  Facebook Lookalike Audience a Meta Platforms Ireland Limited által nyújtott hirdetési és viselkedésalapú célzási szolgáltatás, amely a Facebook Custom Audience segítségével gyűjtött adatokat használja fel annak érdekében, hogy hirdetéseket jelenítsen meg olyan Felhasználóknak, akik hasonlóan viselkednek, mint azok a Felhasználók, akik már szerepelnek egy Custom Audience listán, a Weboldal korábbi használata vagy a Facebook alkalmazások és szolgáltatások releváns tartalmaival való kapcsolatuk
  Ezen adatok alapján a Facebook Lookalike Audience által javasolt Felhasználóknak személyre szabott hirdetések jelennek meg.
  Felhasználók lemondhatnak arról, hogy a Facebook a nyomkövetőket a hirdetések személyre szabásához használja, ha ellátogatnak erre alemondó oldalra.
  Feldolgozott személyes adatok: Tracker; Felhasználási adatok.
  A feldolgozás helye: Írország –Adatvédelmi irányelvekOpt Out.
 • ElemzésAz
  ebben a szakaszban szereplő szolgáltatások lehetővé teszik a Tulajdonos számára a webes forgalom nyomon követését és elemzését, és a Felhasználók viselkedésének nyomon követésére használhatók.
  Google Analytics anonimizált IP-vel (Google Ireland Limited)
  A Google Analytics a Google Ireland Limited (“Google”) által nyújtott webelemző szolgáltatás. A Google az összegyűjtött adatokat a Weboldal használatának nyomon követésére és vizsgálatára, a tevékenységéről szóló jelentések elkészítésére és más Google szolgáltatásokkal való megosztására használja fel.
  A Google az összegyűjtött adatokat saját hirdetési hálózatának hirdetései kontextusba helyezéséhez és személyre szabásához használhatja.
  A Google Analytics ezen integrációja anonimizálja az Ön IP-címét. Úgy működik, hogy az Európai Unió tagállamaiban vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás más szerződő államaiban a Felhasználók IP-címét lerövidíti. Csak kivételes esetekben kerül sor a teljes IP-cím elküldésére a Google szerverére, és az Egyesült Államokon belüli rövidítésre.
  Feldolgozott személyes adatok: Tracker; Felhasználási adatok.
  A feldolgozás helye: Írország –Adatvédelmi irányelvekOpt Out.
  Facebook Ads konverziókövetés (Facebook pixel) (Meta Platforms Ireland Limited)A
  Facebook Ads konverziókövetés (Facebook pixel) a Meta Platforms Ireland Limited által nyújtott analitikai szolgáltatás, amely összekapcsolja a Meta hirdetési hálózatból származó adatokat a Weboldalon végrehajtott műveletekkel. A Facebook pixel a Facebookon, az Instagramon és az Audience Networkön megjelenő hirdetésekhez köthető konverziókat követi nyomon.
  Feldolgozott személyes adatok: Tracker; Felhasználási adatok.
  A feldolgozás helye: Írország –Adatvédelmi szabályzat.
 • Külső platformok tartalmának megjelenítéseEz a
  fajta szolgáltatás lehetővé teszi, hogy a Weboldal oldalain közvetlenül külső platformokon elhelyezett tartalmakat tekintsen meg, és interakcióba lépjen velük
  Az ilyen típusú szolgáltatás akkor is gyűjthet webes forgalmi adatokat azokról az oldalakról, ahol a szolgáltatás telepítve van, ha a Felhasználók nem használják azt.  A Google Fonts a Google Ireland Limited által biztosított betűtípusok megjelenítési szolgáltatása, amely lehetővé teszi, hogy ez a Weboldal ilyen jellegű tartalmakat építsen be az oldalaira.
  Feldolgozott személyes adatok: Felhasználási adatok.
  A feldolgozás helye: Írország –Adatvédelmi szabályzat.
 • Kapcsolattartók kezelése és üzenetek küldése
 • Remarketing és viselkedésalapú célzásEz a
  fajta szolgáltatás lehetővé teszi a Weboldal és partnerei számára, hogy a Felhasználó által a Weboldal korábbi használata alapján tájékoztassák, optimalizálják és reklámokat szolgáltassanak
  Ezt a tevékenységet a Felhasználási adatok nyomon követése és a nyomkövetők használata segíti elő, amelyek segítségével információkat gyűjtenek, amelyeket aztán továbbítanak az újramarketing és a viselkedésalapú célzási tevékenységet kezelő partnereknek.
  Egyes szolgáltatások e-mail címlistákon alapuló remarketing lehetőséget kínálnak.
  Az ilyen jellegű szolgáltatások általában lehetőséget biztosítanak arra, hogy lemondjon az ilyen nyomon követésről. Az alábbi szolgáltatások által kínált bármelyik opt-out funkció mellett a Felhasználók a jelen dokumentum “Hogyan lehet az érdeklődésalapú hirdetésekről lemondani” című, külön erre a célra fenntartott szakaszában többet megtudhatnak arról, hogyan lehet általában lemondani az érdeklődésalapú hirdetésekről.
  A
  Facebook Remarketing a Meta Platforms Ireland Limited által nyújtott remarketing és viselkedésalapú célzási szolgáltatás, amely összekapcsolja a Weboldal tevékenységét a Facebook hirdetési hálózatával.
  Feldolgozott személyes adatok: Tracker; Felhasználási adatok.
  A feldolgozás helye: Írország –Adatvédelmi szabályzatOpt Out.
  Facebook Custom Audience (Meta Platforms Ireland Limited)
  A Facebook Custom Audience a Meta Platforms Ireland Limited által nyújtott remarketing és viselkedésalapú célzási szolgáltatás, amely összekapcsolja a Weboldal tevékenységét a Facebook hirdetési hálózatával. A felhasználók ezen a lemondó oldalon lemondhatnak arról, hogy a Facebook ne használja a nyomkövetőket a hirdetések személyre szabásához.
  Feldolgozott személyes adatok: e-mail cím; Tracker.
  A feldolgozás helye: Írország –Adatvédelmi irányelvekOpt Out.

Tájékoztatás az érdeklődésen alapuló reklámozásról való lemondásról

A jelen dokumentumban felsorolt szolgáltatások által biztosított lemondási lehetőségeken túlmenően a Felhasználók a Cookie-szabályzat erre a célra fenntartott szakaszában többet is megtudhatnak arról, hogyan mondhatnak le általában az érdeklődésen alapuló hirdetésekről.

További információk a személyes adatok feldolgozásáról

 • Áruk és szolgáltatások online értékesítéseA
  begyűjtött személyes adatokat a Felhasználó számára szolgáltatások nyújtására vagy áruk értékesítésére használják, beleértve a fizetést és az esetleges szállítást
  A fizetés teljesítéséhez gyűjtött Személyes adatok közé tartozhat a hitelkártya, az átutaláshoz használt bankszámla vagy bármely más tervezett fizetési mód. A Weboldal által gyűjtött adatok fajtája az alkalmazott fizetési rendszertől függ.

A felhasználók jogai

A felhasználók gyakorolhatnak bizonyos jogokat a Tulajdonos által feldolgozott adataikkal kapcsolatban.

A szélesebb körű védelmi normákra jogosult felhasználók az alábbiakban ismertetett jogok bármelyikét gyakorolhatják. Minden más esetben a Felhasználók a Tulajdonosnál érdeklődhetnek arról, hogy milyen jogok illetik meg őket.

A Felhasználóknak különösen a következőkhöz van joguk:

 • Bármikor visszavonhatják hozzájárulásukat. A felhasználóknak joguk van a hozzájárulás visszavonására, amennyiben korábban már hozzájárultak személyes adataik feldolgozásához.
 • Tiltakozás az adataik feldolgozása ellen. A felhasználóknak joguk van tiltakozni adataik feldolgozása ellen, ha a feldolgozásra a hozzájáruláson kívül más jogalapon kerül sor. További részletek az alábbi, erre a célra szolgáló szakaszban találhatók.
 • Hozzáférés az adatokhoz. A felhasználóknak joguk van megtudni, hogy a Tulajdonos kezeli-e az adatokat, tájékoztatást kaphatnak a feldolgozás bizonyos szempontjairól, és másolatot kaphatnak a feldolgozás alatt álló adatokról.
 • Ellenőrizze és keresse a helyesbítést. A felhasználóknak joguk van ellenőrizni adataik pontosságát, és kérhetik azok frissítését vagy helyesbítését.
 • Korlátozzák az adataik feldolgozását. A felhasználóknak bizonyos körülmények között jogukban áll korlátozni adataik feldolgozását. Ebben az esetben a Tulajdonos nem kezeli adataikat más célból, mint azok tárolása céljából.
 • Személyes adataik törlését vagy más módon történő eltávolítását. A felhasználóknak bizonyos körülmények között joguk van arra, hogy a Tulajdonostól kérjék adataik törlését.
 • Fogadja az adatokat, és továbbítsa azokat egy másik adatkezelőhöz. A felhasználóknak joguk van ahhoz, hogy adataikat strukturált, általánosan használt és géppel olvasható formátumban megkapják, és amennyiben ez technikailag megvalósítható, azokat akadályoztatás nélkül továbbítsák egy másik adatkezelőnek. Ez a rendelkezés akkor alkalmazandó, ha az adatok feldolgozása automatizált módon történik, és a feldolgozás a Felhasználó hozzájárulásán, a Felhasználó által kötött szerződésen vagy szerződéskötést megelőző kötelezettségen alapul.
 • Panaszt tesz. A felhasználóknak joguk van panaszt tenni az illetékes adatvédelmi hatóságnál.

Az adatkezelés elleni tiltakozáshoz való joggal kapcsolatos részletek

Amennyiben a személyes adatok kezelésére közérdekből, a Tulajdonosra ruházott közhatalmi jogosítványok gyakorlása során vagy a Tulajdonos által követett jogos érdekből kerül sor, a Felhasználók tiltakozhatnak az ilyen adatkezelés ellen, a tiltakozást saját helyzetükkel kapcsolatos indoklással alátámasztva.

A felhasználóknak azonban tudniuk kell, hogy amennyiben személyes adataik feldolgozása közvetlen marketing célokra történik, bármikor, indoklás nélkül tiltakozhatnak a feldolgozás ellen. Annak megállapításához, hogy a Tulajdonos közvetlen üzletszerzési céllal kezeli-e a Személyes adatokat, a Felhasználók a jelen dokumentum vonatkozó szakaszaiban tájékozódhatnak.

Hogyan gyakorolhatja ezeket a jogokat

A Felhasználói jogok gyakorlására vonatkozó bármilyen kérés a Tulajdonoshoz intézhető a jelen dokumentumban megadott elérhetőségeken keresztül. Ezek a kérelmek díjmentesen gyakorolhatók, és a Tulajdonos a lehető leghamarabb, de mindig egy hónapon belül foglalkozik velük.

A szélesebb körű védelmi előírások alkalmazhatósága

Bár a jelen dokumentum legtöbb rendelkezése minden Felhasználóra vonatkozik, egyes rendelkezések kifejezetten csak akkor alkalmazandók, ha a személyes adatok feldolgozására szélesebb körű védelmi előírások vonatkoznak.

Ilyen szélesebb körű védelmi előírások akkor alkalmazandók, ha a feldolgozás:

 • az EU-n belüli székhelyű tulajdonos végzi;
 • az EU-ban tartózkodó Felhasználók személyes adataira vonatkozik, és fizetett vagy nem fizetett áruk vagy szolgáltatások felajánlásával kapcsolatos;
 • az EU-ban tartózkodó Felhasználók személyes adataira vonatkozik, és lehetővé teszi a Tulajdonos számára, hogy nyomon kövesse az ilyen Felhasználók EU-ban zajló viselkedését.

Cookie szabályzat

Ez a weboldal nyomkövetőket használ. További információért a Felhasználó megtekintheti a Cookie szabályzatot.

További információk az adatgyűjtésről és -feldolgozásról

Jogi lépések

A Felhasználó személyes adatait a Tulajdonos jogi célokra felhasználhatja a Bíróság előtt vagy a jelen Weboldal vagy a kapcsolódó Szolgáltatások nem megfelelő használatából eredő esetleges jogi lépések során.

A Felhasználó kijelenti, hogy tudatában van annak, hogy a Tulajdonosnak hatósági megkeresésre személyes adatokat kell közölnie.

További információk a felhasználó személyes adatairól

A jelen adatvédelmi szabályzatban foglalt információkon túlmenően a Weboldal kérésre további és összefüggő információkat adhat a Felhasználónak az egyes Szolgáltatásokkal vagy a Személyes adatok gyűjtésével és feldolgozásával kapcsolatban.

Rendszernaplók és karbantartás

Működési és karbantartási célokból ez a Weboldal és bármely harmadik fél szolgáltatása olyan fájlokat gyűjthet, amelyek rögzítik a Weboldallal való interakciókat (rendszer naplófájlok), és erre a célra más személyes adatokat (például az IP-címet) használhatnak.

A jelen szabályzatban nem szereplő információk

A személyes adatok gyűjtésével vagy feldolgozásával kapcsolatos további részletek bármikor kérhetők a Tulajdonostól. Kérjük, tekintse meg a jelen dokumentum elején található elérhetőségeket.

Hogyan kezeljük a “Ne kövessük nyomon” kéréseket?

Ez a Weboldal nem támogatja a “Ne kövessenek” kéréseket.

Annak megállapításához, hogy az általa használt harmadik féltől származó szolgáltatások tiszteletben tartják-e a “Do Not Track” kéréseket, kérjük, olvassa el azok adatvédelmi irányelveit.

Az adatvédelmi szabályzat módosításai

A Tulajdonos fenntartja a jogot, hogy bármikor változtasson ezen adatvédelmi politikán, és erről a Felhasználókat ezen az oldalon és esetleg a Weboldalon belül is értesítse és/vagy – amennyire ez technikailag és jogilag lehetséges – a Felhasználóknak a Tulajdonos rendelkezésére álló elérhetőségeken keresztül küldjön értesítést. Erősen ajánlott gyakran ellenőrizni ezt az oldalt, hivatkozva az utolsó módosítás alján feltüntetett dátumra.

 

Amennyiben a változások érintik a Felhasználó hozzájárulása alapján végzett adatkezelési tevékenységeket, a Tulajdonos szükség esetén új hozzájárulást kér a Felhasználótól.

Fogalommeghatározások és jogi hivatkozások

Személyes adatok (vagy adatok)

Minden olyan információ, amely közvetlenül, közvetve vagy más információval összefüggésben – beleértve a személyazonosító számot is – lehetővé teszi egy természetes személy azonosítását vagy azonosíthatóságát.

Felhasználási adatok

A jelen Weboldalon (vagy a Weboldalon alkalmazott harmadik fél által nyújtott szolgáltatásokon) keresztül automatikusan gyűjtött információk, amelyek a következők lehetnek: a Weboldalt használó Felhasználók által használt számítógépek IP-címei vagy domainnevei, az URI-címek (Uniform Resource Identifier), a kérés időpontja, a kérés szerverhez történő továbbításának módja, a válaszként kapott fájl mérete, a szerver válaszának állapotát jelző számkód (sikeres eredmény, hiba stb.).), a származási ország, a böngésző és a felhasználó által használt operációs rendszer jellemzői, a látogatásonkénti különböző időadatok (pl, az alkalmazáson belül az egyes oldalakon eltöltött idő) és az alkalmazáson belül követett útvonal részletei, különös tekintettel a meglátogatott oldalak sorrendjére, valamint az eszköz operációs rendszerére és/vagy a felhasználó informatikai környezetére vonatkozó egyéb paraméterek.

Felhasználó

A Weboldalt használó személy, aki – eltérő rendelkezés hiányában – megegyezik az Érintettel.

Érintett

Az a természetes személy, akire a személyes adatok vonatkoznak.

Adatfeldolgozó (vagy adatfelügyelő)

Az a természetes vagy jogi személy, hatóság, ügynökség vagy egyéb szerv, amely az Adatkezelő nevében a jelen adatvédelmi szabályzatban leírtak szerint kezeli a személyes adatokat.

Adatkezelő (vagy tulajdonos)

Az a természetes vagy jogi személy, hatóság, ügynökség vagy más szerv, amely egyedül vagy másokkal együtt meghatározza a személyes adatok feldolgozásának céljait és eszközeit, beleértve a Weboldal működésével és használatával kapcsolatos biztonsági intézkedéseket. Az Adatkezelő – eltérő rendelkezés hiányában – a Weboldal tulajdonosa.

Ez a weboldal (vagy ez az alkalmazás)

A Felhasználó személyes adatainak gyűjtésének és feldolgozásának módja.

Szolgáltatás

A Weboldal által nyújtott szolgáltatás, ahogyan azt a vonatkozó feltételek (ha vannak ilyenek) és az oldal/alkalmazás leírja.

Európai Unió (vagy EU)

Eltérő rendelkezés hiányában az e dokumentumban az Európai Unióra tett valamennyi hivatkozás az Európai Unió és az Európai Gazdasági Térség valamennyi jelenlegi tagállamára vonatkozik.

Cookie

A sütik a Felhasználó böngészőjében tárolt kis adathalmazokból álló nyomkövetők.

Tracker

A nyomkövető minden olyan technológiát – pl. sütik, egyedi azonosítók, webjelzők, beágyazott szkriptek, elektronikus címkék és ujjlenyomatok – jelöl, amely lehetővé teszi a Felhasználók nyomon követését, például a Felhasználó eszközén lévő információkhoz való hozzáférés vagy azok tárolása révén.

Jogi információk

Ez az adatvédelmi nyilatkozat több jogszabály rendelkezései alapján készült, többek között az Art. (EU) 2016/679 rendelet (általános adatvédelmi rendelet) 13/14. cikkei.

Ez az adatvédelmi szabályzat kizárólag erre a Weboldalra vonatkozik, ha a dokumentum másként nem rendelkezik.

MAGYARORSZÁGI FORGALMAZÓ

Fizetési információk

Banki átutalás

Banki átutalással is fizethetsz. A megrendelést a fizetés beérkezése után kezeljük.

Hitelkártya

A fizetés történhet hitelkártyával, Apple Pay vagy Google Pay fizetőeszközzel. Megrendelésedet szinte azonnal feldolgozzuk.

Szállítási információk

Hogyan működik a szállítás.

A megrendelést a fizetés után elküldjük a Clinita Italiának, amely közvetlenül az ajtódhoz szállitja.